fbpx
2022-03-24 Björn Lorentzi

Marketing Automation – Vinsterna med smarta automatiserade system

Frågorna i rubriken ställs allt oftare till våra konsulter på Tech720. Därför ska vi med hjälpa av vår konsult Daniel Cedergren, reda ut begreppen kring Marketing Automation.

Det finns många fördelar med automatiserade kommunikationsflöden. Lösningar som både effektiviserar dina processer, per automatik personaliserar din kommunikation och kan optimera såväl kundrelationer som konvertering.

Vår seniorkonsult Daniel Cedergren är expert inom området och svarar här på de vanligaste frågorna om Marketing Automation.

Varför ska man använda Marketing Automation-lösningar?

Några goda argument för att ta hjälp av smarta automatiserade system är:

 • Det frigör tid och resurser

Med automatiserade flöden sparar du hela arbetsdagar snarare än minuter. Tid som kan läggas på strategiskt arbete och utveckling.

 • Ni får bättre resultat med mindre arbete

Automationslösningar har utvecklats i relation med hundratals användare på kundsidan och de färdiga systemen garanterar bättre kvalitet än manuellt, repetitivt arbete.

 • Det är personaliserat, men automatiskt

Du når effektivt fram med ditt budskap! Det handlar om anpassade kommunikationsflöden som tar hänsyn till mottagarens preferenser, beteende och aktiviteter.

Berätta om olika typer av marketing automation

Enkelt förklarat kan man dela in det i:

 • Datum och schema

Bygg schematiska flöden och intelligenta påminnelser. Skapa högre relevans för mottagaren.

 • Anniversaire

Födelsedag, blev kund för ett år sedan osv.

 • Frist

”Ditt medlemskap går ut om 3 månader”.

 • Påminnelser

”Du har en bokad tid imorgon”.

 • Beetende och profil

Kommunicera med dina mottagare baserat på deras beteende. Bygg scoringmodeller som tar hänsyn till hur användaren beter sig och anpassa kommunikation och erbjudande.

 • Olika kommunikationsflöden i flera kanaler baserat på köpbeteende

Det är ett smidigt sätt att anpassa innehåll beroende på kanalval och kundens digitala mönster.

 • Sätt igång särskilda kampanjer för återvändande kunder

Kampanjer kan kicka igång på signal om att en kund återvänt till sidan eller en viss produkt.

 • Identifiera signaler och agera

Systemen är smarta nog att kunna tolka signaler på att en kund exempelvis inte verkar hitta det hen söker eller vara nöjd med träfflistor osv.

 • Aktivitet och händelser

Skapa kommunikationsflöden baserat på dina användares aktiviteter (eller brist på aktiviteter).

 • Abandoned cart

När en besökare på en sida har lagt varor i korgen eller kommit till kassan, men väljer att lämna där utan att fullfölja sitt köp, till exempel. Här finns det lösningar för hur man kan minska det beteendet och fånga upp dessa kunder.

 • Upsell

Att uppmuntra en kund att köpa en jämförelsebar, dyrare produkt än den de initialt hade tänkt att köpa.

 • Identifiera signaler och agera

System för att identifiera när kunden inte verkar hitta vad den söker eller kunna bestämma sig, för att kunna kliva fram och guida till köp och samtidigt vårda kundrelationen.

 • Innehåll

Skapa flöden som triggas av och använder innehållet på din webbplats, e-handel eller andra system. Tipsa om nytt innehåll och nya produkter regelbundet.

 • Artikel-prenumerationer

Automatiserade förnyelser av köp och återkommande beställningar av exempelvis förbrukningsvaror eller tjänster där behovet är återkommande.

 • Bevakningsmail

System som möjliggör för kunden att bevaka inkommande produkter eller förbeställa inför lanseringar.

 • Blog-roll

Lista med relevanta länkar till relaterade tjänster eller produkter, artiklar osv.

Vad är målet med att implementera MA?

Målet med att implementera ett marketing automation system kan vara olika. De som lyckas bäst är de som kopplar sin MA-satsning till sina affärsmål. Några exempel kan vara att få fler leads, stänga flera affärer, öka merförsäljning, öka livstidsintäkten (CLV), eller öka sitt net promoter score (NPS). Syftet med systemet ska alltså vara i linje med organisationens målsättningar.

Styrkan med Marketing Automation utifrån flera olika perspektiv och olika målbilder. Kanske är du intresserade av att hitta metoder för att öka konverteringsgraden? Eller så vill du ta reda på hur du kan förse varje unik mottagare i din databas med relevant information och på så vis öka kundnöjdhet och skapa lojalitet? Givetvis är du också intresserad av att skapa effektiva processer som minskar manuell arbetsbörda och risken för mänskliga fel.

Hur lång tid tar det att komma igång?

En stor missuppfattning om Marketing Automation är att det är en färdig intelligent lösning som kan arbeta helt själv utan mänsklig påverkan samt som visar resultat så fort den sätts igång. Det krävs fortfarande såväl strategi, processer och ett stort mått av mänsklig kreativitet och problemlösning för att få effekt. Ett bra sätt att komma igång med MA är att utgå från dina kunders kundresa för att se vad du kan effektivisera och automatisera. Där kan du hitta en del lågt hängande frukter som du kan komma igång med ganska snabbt.

När ser man effekterna?

Det finns ingen generell tidsaspekt när man ser effekterna. Men de stora effekterna kommer när du arbetar med segmentering och personaliserade erbjudanden. Ju mer du går ifrån masskommunikationen desto bättre effekt får du i din kommunikation.

Hur arbetar man med kundprofilering?

Kundprofilering handlar om att du samlar så mycket data som möjligt om dina kunder, helst i ett system eller databas. Det kan vara datapunkter som namn, ålder, ort, intressen, inkomst, utmaningar etc. Den här datan samlas ofta in i samband med köp, tex via formulär av olika slag. Ju mer kunddata du har desto bättre kan du segmentera dina kunder och erbjuda de mer personaliserade erbjudande som passar dem. Den här samlade datan finns oftast i MA-systemets kundkort.

Kan ni hjälpa till med både riggning och drift av systemen?

Vi på 720 kan hjälpa till med strategi för hur du ska arbeta med MA i din organisation. Vi kan också göra en genomlysning av er organisation för att titta på era förutsättningar att arbeta med MA, tex genom förstudier eller gapanalyser. Om din organisation sedan behöver hjälp att välja system har vi en oberoende metod som vi tillämpat på flera företag med ett gott resultat. Det vi inte arbetar med för tillfället är drift av systemen hos våra kunder. Vi vill att våra kunder ska känna ansvar att själva ta hand om driften efter att vi gjort vårt arbete. Då anser vi att vi lyckats!