fbpx
2022-06-07 Björn Lorentzi

Case: Kanal- och innehållsstrategi med målet att skapa en tydligare digital närvaro

CAN och Tidningen Alkohol & Narkotika vände sig till tech720 för att få hjälp att bli mer digitala. Man hade ett behov av att bättre kunna nyttja sitt journalistiska material digitalt och att där kunna bli ännu vassare i sitt erbjudande, både vad gäller det redaktionella materialet, men även sitt erbjudande till läsarna.

Bakgrund och problem

Tech720 såg ett antal utmaningar som man behövde adressera, men även en hel del outnyttjad potential vad gäller antal besökare, hur man presenterar det redaktionella materialet och hur konverteringsflödet såg ut.

Samtalen med CAN handlade mycket om målgruppen och vilka kanalval som behövde göras för att nå ut och öka tillgängligheten. Eftersom det varierar så mycket vilka kanaler vi människor önskar ta till oss information i, och utvecklingen de senaste 20 åren har lett till att det är mer fragmenterat än någonsin, är det extra viktigt att känna sin målgrupps digitala beteenden och vanor. Olika människor i önskad målgrupp vill dessutom helst få innehåll i olika kanaler.

Uppdraget

Uppdraget landade i att snabba upp AON’s digitalisering där tech720, tillsammans med AON, arbetade fram en kanal- och innehållsstrategi med målet att skapa en tydligare digital närvaro. Viktigt i uppdraget var också att skapa en bättre match mellan den höga standarden i den tryckta tidningen och närvaron på webben. tech720’s roll blev även att utvärdera hur AON kan öka intäkterna, tex genom att utreda om de befintliga intäkterna kan förbättras, och att titta på potentiella, just nu icke utnyttjade intäktskällor, samt sammanfatta även detta i strategin framåt.

I arbetet med tidskriften ”Alkohol & Narkotika” var ett viktigt steg i digitaliseringen att skapa förståelse för vikten av ”inropare” och hur det fungerar. Med det menas att besökare på webben kommer någonstans ifrån, och vi behövde arbeta aktivt med dessa ”inropande” kanaler som kan leda besökare till webben. Därför fokuserade vi på att skapa en strategi för hur tidskriften skulle kunna synas med hjälp av sökordsoptimering på Google, i sociala media och genom nyhetsbrev.

När vi hade kommit så långt började vi också titta på strategier för ökad konvertering och finansiering. En plan gjordes för hur gratis värde i form av kostnadsfria artiklar kan användas för att marknadsföra låst innehåll bakom betalvägg och prenumerationslösningar.

Resultat

720gruppen sammanställde de strategier vi landat i och rekommenderar CAN att bygga kommunikationen kring varumärket ”alkohol & Narkotika” så att de upplevs vara en omistlig resurs för alla inom detta arbete.

Vi arbetar med strategin att betalningsvilja uppstår kring unikt och yrkes-viktigt innehåll, och bara prenumererade kunder når det bästa nyttoinnehållet. Det marknadsförs på den öppna webben.

Vi tar fram en ny modern form med funktionalitet som tar utgångspunkt i att besökaren kommer in till en artikel (från FB, google, nyhetsbrev, eller liknande). Och då enkelt vill hitta liknande innehåll.

Åtgärdsplanen CAN får med sig för tidskriften ”Alkohol & Narkotika” är:

  • Ny form för digitala kanaler tas fram.
  • Praktiskt arbete med innehållet (justering av tonalitet och innehåll).
  • Befintlig webbplattform utvecklas, eller måste byggas helt ny? (CMS, betallösning).
  • Mailadresser till mottagare måste samlas in i resp. mottagarkategori (för nyhetsbrev och för marknadsföring av prenumerationer).
  • Utvecklad plan för marknadsföring och försäljning.

Om CAN och Alkohol & Narkotika

”Alkohol & Narkotika” är en drogpolitiskt oberoende tidskrift, som grundades 1906 och ges ut av CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.