fbpx
2023-08-24 Rickard Lundberg (fd Henley)

Från överhängd julgran till ökade intäkter - Tandläkartidningens digitala resa

Tandläkartidningen tog hjälp av 720-gruppen för att göra en grundlig digital omställning som förenklade livet för redaktionen och ökade de digitala annonsintäkterna med närmare 50%. Vi intervjuade chefredaktören Anna Norberg för att få veta hur de gjorde.
Anna Norberg, chefredaktör på Tandläkartidningen
Anna Norberg, chefredaktör på Tandläkartidningen

Behöver du också hjälp med att planera och genomföra din förändringsresa? Kontakta mikael.mathison@tech720.se eller bjorn.lorentzi@media720.se för ett förutsättningslöst möte!

Tandläkartidningen påbörjade sin resa från analogt till digitalt, hösten 2021. Allt startade med en förstudie tillsammans med 720-gruppen – en förstudie som pekade på flera saker som behövde förbättras för att få allt att fungera smidigt.

”Vi hade en webbplats som såg rätt bra ut utåt, men som krävde oerhört mycket jobb bakom kulisserna. Vi hade anpassat vårt arbetssätt efter webben istället för tvärtom.”

Att börja med syftet

Förstudien plockade in så mycket data som möjligt och såg till att börja från början: med syftet. En medlemstidning bör ju nå ut till alla sina medlemmar, men ska också klara ekonomin – som i Tandläkartidningens fall innebär en vass annonsförsäljning.

”Tillsammans med 720 backade vi och gjorde ett ordentligt arbete med att ta fram syftet med tidningens digitala närvaro. Det låter självklart, men det var bra att få det utkristalliserat.”

En annan sak som förstudien pekade på var att trafiken från mobila enheter hade ökat kraftigt men att designen inte hanterade mobilläget så responsivt som krävs.

Vi hade också väldigt mycket annonser på webbplatsen. Den såg ut som en överhängd julgran.

Målsättningen blev att få innehållsarbetet bakom kulisserna att flyta på effektivare för den lilla redaktionen och bygga yta för annonsbudskap som stod ut utan att störa.

”Planen var ursprungligen att göra om papperstidningen, men vi insåg snabbt att vi behövde backa från det och fokusera på den digitala utvecklingen.”

Ett år senare: en ny sajt

Ganska precis ett år efter förstudien drogs igång sjösattes den nya webben, i oktober 2022, men allt var förstås inte klart vid lansering.

”Vi fick se över flödet för digitala prenumerationer också, en lösning där flera parter är involverade: leverantören av prenumerationssystemet, betallösningen, webbyrån och andra. Komplexa frågor tar tid.”

Bland annat ville tidningen ha möjligheten att sälja separata artiklar utöver hela prenumerationer, och det visade sig vara svårare än tänkt.

Ibland ställer man rätt fråga men får svar på en annan fråga så det är viktigt att vara tydlig.

Bättre anpassad efter redaktionens arbete

Resultatet då? Målsättningen att skapa smidigare flöden för de redaktionella processerna, att få en sajt som förenklade arbetsflödet för den lilla redaktionen, det uppnåddes med god marginal.

”Trafiken är ungefär som den var innan, men sajten är precis det vi ville ha, lättarbetad och med kort startsträcka för alla som ska jobba med den. Vi har fått fler annonsplatser på webbplatsen, och en tydlig ökning av våra digitala intäkter.”

Inget lämnas åt slumpen

En ordentlig del av intäktsökningen står också ett uppdaterat nyhetsbrev för där öppningsgraden numera är fantastiska 50-60%.

”Vi har jobbat med A/B-testning och med att införa mer tydliga uppmaningar till att läsa mer och har dessutom fått en form på nyhetsbrevet som är mycket mer tilltalande för läsarna.”

Hur är din upplevelse av att att jobba med 720-gruppen i det här projektet?

”Vi hade stor hjälp i förstudien och kom fram till bra insikter med Micke och Björns hjälp. Det var väldigt värdefullt med deras erfarenheter från andra tidningar och deras tekniska kunnande. Vi fick även hjälp med upphandling av webbyrå, som vi varken hade tid eller egen kompetens att göra. Jag upplevde att de aldrig ville sälja in en massa extra timmar utan var här för att göra oss nöjda.”

Behöver du hjälp med din digitala resa? Kontakta oss!

Mikael Mathison: mikael.mathison@tech720.se

Björn Lorentzi: bjorn.lorentzi@media720.se