fbpx
2022-05-05 Björn Lorentzi

Att mäta är att veta – Men vad?

Det går i dag att mäta obegränsat antal parametrar kring hur en webb presterar. Men att mäta allt som går utan medveten plan kring hur datan ska användas, är sällan konstruktivt användande av resurser. Därför är det viktigt att ha en mätplan, baserad på medvetna strategiska beslut kring vad det är ni faktiskt behöver veta och hur informationen ska implementeras i affärsmålen. Hur utvärderar ni resultatet av era mätningar och omvandlar det till insiktsdrivna strategier?

Se hur sajten presterar

Alla genomtänkta mätplaner bör innehålla följande parametrar:

• Mål – områden du vill förändra för din webbplats (exempelvis ökad försäljning i din e-handel).
• KPI:er – både kvalitativa (t.ex. intervjuer) och kvantitativa mätpunkter (t.ex. beräkningar).
• Tidsplan – när och hur mätplanen skall följas upp (t.ex. kvartalsvis via en sammanfattande dashboard).
• Dokumentation – beskrivningar över hur mätpunkterna fungerar och är uppsatta (tekniskt underlag och verktygs – och metodinformation).

Mätplanens funktion för affärerna

En mätplan reder ut hur, vad och när du ska följa upp din webbplats. Den kan se lite olika ut men syftet är alltid detsamma; att vägleda dig i hur din sajt presterar och hur den bör följas upp på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Planen bör vara välstrukturerad och göra det enkelt att förekomma problem. Även om din webbplats redan fungerar väldigt bra och uppfyller dina mål, är det viktigt att följa upp den regelbundet för att undvika att något händer som hade kunnat förhindras. Mätplanen gör att du får stenkoll, ger dig chans till analys och ger en tydlig bild av hur det går för dina webbplatsmål över tid. Den fungerar som en heltäckande försäkring, kort och gott.

Frågan är vad som ska mätas och inte mätas?

En av de största utmaningarna med denna typ av insiktsdrivet analysarbete är besluten kring vad som ska mätas. Hur det mäts har lägre prioritet eftersom det ofta blir löst via det analysverktyg eller mätredskap som redan finns kopplade till webbplatsen.

En bra början i beslutsprocessen är att kartlägga och ifrågasätta de olika saker som går att göra på sajten. Ställ er därefter frågor som:

• Kommer mätningen att uppfylla målen du har satt för din sajt?
• Visar verkligen antalet nya prenumeranter på mitt nyhetsbrev att mina målgrupper gillar mitt innehåll?
• Berättar ett ökat antal besök på startsidan att vi ökat vårt varumärkes trovärdighet?

Är svaren nej, på dessa eller liknande frågor, då kanske det till exempel passar bättre att förstå ditt varumärkes trovärdighet genom att prata med användarna eller titta på flera olika mätdata som kan ge dig de svar du är ute efter. Du behöver ha en tydlig bild av både målen och vad de olika mätvärdena faktiskt ska ge, när du skapar företagets mätplan, för att den ska bli effektiv. Du kommer snart att inse vikten av att kombinera olika mätpunkter för att få ut mer korrekt och användbar information gällande din webbplats effektivitet.

Ifrågasätt syftet, omvärdera löpande och var specifik

Många tycker att mätningsarbetet tidskrävande och omständligt. Andra samlar in random data att lättvindigt svänga sig med utan att koppla den till affärsframgång eller mål. För att det insiktsdrivna arbetet ska bli fruktbart behöver mätplanen ständigt hållas uppdaterad och ifrågasättas. Det tål att upprepas:

• Ifrågasätt syftet med mätvärdena
• Ha alltid en uppdaterad mätstrategi som är kopplad till målen
• Var specifik och ha koll på vad informationen ska användas till
• Kombinera de mätvärden som sammantaget ger tydligast sammanhållen bidl av hur sajten presterar och vad målgruppen vill ha.

Så kommer du igång med din mätplan!

• Gör en nulägesanalys – undersök hur du mäter i dag, hur webbplatsen presterar och via vilka verktyg eller metoder du samlar in data.
• Besvara frågorna varför, vad och hur – avsätt tid för att komma fram till dina mål och varför du ska mäta, vad du ska mäta och hur.
• Tänk utanför ramarna. Titta på alla aspekter av din webbplats. Vad finns som kan mätas och vad vill du förändra till det bättre? Vill jag ha nöjdare kunder? Vilka delar av webbplatsen vill du utveckla och mäta för att uppnå det?
• Gör en tidsplan – genom att tidsplanera ser du till att du kontinuerligt följer upp hur webbplatsen presterar.
• Komplettera din mätplan – implementera nya mätningar om det behövs och glöm inte att komplettera din mätplan med all information om de nya mätningarna.
• Utvärdera resultaten – invänta nästa uppföljningstillfälle och ta med spänning del av resultatet. Kom ihåg att en noga genomtänkt mätplan kan rädda en webbplats som står på randen till undergång eftersom mätningen kan visa på sanningar du inte hade en aning om innan och, viktigast av allt, ge dig chansen att kunna agera på det.

Ta in ett proffs

Det finns ju yrkesgrupper som arbetar med analys, mätvärden och insiktsdrivna strategier. Om ni inte har den kompetensen intern på företaget lönar det sig faktiskt att outsourca det. Så om du behöver bolla eller få tillgång till spetskunskap inom området – varmt välkommen att höra av dig!