fbpx
2020-04-27 Jonas Berg

SEO-guruns perspektiv på komplexa funderingar - Intervju

Tech720 fick chansen att ställa några frågor till SEO-gurun Christian Rudolf, för att få en specialists perspektiv på både grundläggande funderingar och mer komplexa frågor om SEO.

seo intervju topdog tech720
Q&A med SEO specialisten Christian Rudolf - TopDog

Christian hjälper oss att fylla i lite kunskapsluckor, bekräfta uppfattningar och tydliggöra några av de SEO-parametrar där vi tycker att det gissas lite för mycket. För många generalister inom marknad, kommunikation och webbutveckling kan SEO vara svårt att bottna i.

Det är komplex disciplin som är svår att kontrollera när man inte jobbar med det dagligen. Att korrekt tolka och vikta hundratals parametrar i en sökalgoritm är komplicerat och när grundläggande
förutsättningar ändras löpande är det riktigt utmanande att hålla sig uppdaterad.

Syftet med samtalet var att förtydliga några av de frågor där vi upplever vissa oklarheter och ser att uppfattningar ofta går isär.

- INTERVJU -

Christian, man kan ibland uppleva att SEO är lite av en gissningslek där mer kunskap enbart lett till mer kvalificerade gissningar. Kanske inte så mycket om vilka aktiviteter eller insatser som är relevanta/effektiva utan mer HUR relevanta de är och HUR de står sig i förhållande till varandra. Hur ser du på detta?

- SEO är i grund och botten en förbättringsprocess för Googles användare. De parametrar man förbättrar utifrån är content, länkar, teknik och användarupplevelse.

"teknikförbättringar av sajter generellt sett är det som har högst effekt, just av skälet att de sällan genomförs"

Det finns också faktorer som förhindrar förbättringar. Exempelvis saknas det ofta resurser för att utföra tekniska förbättringar (och den sortens förbättringar kan vara mycket tuffa att genomföra). Jag skulle också säga att teknikförbättringar av sajter generellt sett är det som har högst effekt, just av skälet att de sällan genomförs. Ett exempel på detta är förbättring av loadtime. Få företag har idag gjort investeringar avseende loadtime, trots att det inte bara påverkar SEO:n utan hela användarupplevelsen, från alla kanaler.

Vi kan alltid luta oss mot informationen i Googles rapporter om de olika uppdateringarna, men eftersom SEO rör sig om människors faktiska beteende handlar det till ett visst mått också om erfarenhet och att faktiskt testa sig fram. Enligt samma princip som att man t.ex. gör AB-testning på olika designförslag. Det är viktigt att komma ihåg att internetanvändandet är föränderligt.

Hur tänker du att sätt man jobbar med SEO kommer att förändras närmaste åren, ser du några stora förändringar komma? Kommer det också bli mer förutsägbart?

- SEO är redan förutsägbart. Google säger att en sida utvärderas från ca 500 parametrar. Den som förbättrar fler parametrar än sina konkurrenter vinner på sikt.

Det betyder också att SEO egentligen inte är något som handlar om Google. SEO är en genomförandeprocess för förbättringar av webbsidan, sett från Googles användares perspektiv. Så problemet inom SEO är inte SEO, utan hur man får företag att genomföra SEO-förbättringarna av alla dessa faktorer. Detta är sant både för konsulter, anställda och de chefer som önskar den ökade trafiken.

Sett ur det här perspektivet kommer ytterst lite att ändras. Oavsett i vilken riktning SEO rör sig är genomförande av SEO det stora problemet för företagen och deras anställda.

Fråga 1-14 | TopDogs Christian Rudolf reder ut funderingar om SEO

Fråga 1
Jag brukar kommunicera att bra UX resulterar i bra SEO. Håller du med? Eller är det för enkelt?

- Jag håller med. Bra UX är en del av användarupplevelsen. Dock är det viktigt att man har det i ögonblicket då Googles användare landar på sidan och inte generellt. Så frågan som man behöver ställa är; “Vad behöver Googles användare när de landar på en sida, givet användarens syfte?” Just den frågan brukar röra till det en del för de flesta som skapar webbsidor.

Fråga 2:
Vad anser du om följande sammanfattning av googles huvudsakliga samlade parametrar för viktning i SERP? Skulle du kunna sortera dessa i prioordning?

Användarupplevelse | E.A.T. | Inlänkar, varumärket / domänen | Avsikt bakom fråga | Rank Brain | Content - kvalitet och djup |

Det är svårt att sätta dem i prioordning. Bland annat eftersom det varierar mellan olika segment. Det är t.ex. mycket mer konkurrens inom “lån” än inom “trädgårdsodling”. Så du kan få allt rätt inom lån, men har du inga länkar är du chanslös. 

Nedan är dock ett försök till att prioritera. Rangordningen speglar också min insikt kring att om man får sin sida rätt, behövs det oftast inte så mycket länkar.

 1. Vad är avsikten bakom frågan? Rank Brain (Det är samma sak)
 2. Content – kvalitet och djup (Med tillägget; så länge användarens fråga besvaras på ett tydligt och enkelt sätt.)
 3. Användarupplevelse (hitta, UX och prestanda)
 4. EAT – (Expertise, Authority and Trustworthiness) 
 5. Inlänkar, varumärket / domänen (Jag tycker att varumärket specifikt förtjänar en bättre placering än sist, med det sagt fick det hamna här då den här poängen började med länkar)

Fråga 3
Hur viktig är/ mycket betyder Sociala Medier engagemang, länkar och trafik för Googles ranking?

- Det kan ignoreras utan negativa konsekvenser för SEO. Med det sagt; jag tror igenkänningsgrad har betydelse för Google och att sociala medier kan vara ett sätt att skapa medvetande om sitt varumärke och därmed igenkänningsgrad hos sina potentiella användare.

"SEO måste betraktas som ett projekt, som kräver planering, förankring, insikt, ekonomi och risker"

Fråga 4
Vad är de vanligaste misstagen du ser att företag gör?

- Företag “Duttar” med SEO d.v.s. man gör endast några enkla åtgärder, som att t.ex.  uppdatera titeltaggen och slafsa på lite SEO-text och tror att det räcker. SEO är ganska komplext, eftersom det är flera olika faktorer som man måste påverka (content, teknik, länkar och användarupplevelse).  SEO:n måste dessutom utvärderas via ranking, trafik och konverteringar – inte kring hur mycket tid man spenderar. 

Det gör att SEO måste betraktas som ett projekt som kräver planering, förankring, insikt, ekonomi och risker. Nästan alla företag underskattar detta – mycket.

Fråga 5
Adwords kan användas för specifika sökord du inte lyckats/hunnit ranka på samt för att göra keywordanalys. Skulle du säga att det finns andra värden eller synergier att jobba med SEO & Adwords parallellt?

- Man bör jobba med både Adwords och SEO. Ett sökresultat är att betrakta som ett skyltfönster. Ju fler platser du har i skyltfönstret för dina produkter, desto mer säljer du. Vad som är ännu bättre är att sök är ett nollsummespel, så ju mer trafik och sälj du får, i kanalen sök, desto mindre får dina konkurrenter.

"I slutändan, är det ändå primärt konverteringar som skall mätas."

Fråga 6
Hur mäter man framgång med sina SEO-aktiviteter (metrics och övergripande)

- Vi på Topdog mäter SEO utifrån flera perspektiv. 

 1. Ranking. I vissa situationer i projekten behöves rankingdata. T.ex. är rankingdata ett fantastiskt att använda som kommunikationsverktyg i gruppen som genomför projekten. Alla vill se att det händer saker.
 2. Driver du ett SEO-projekt med stor skalbarhet, exempelvis om du gör förändringar på 100000 produktsidor, är det synlighet, trafik och konverteringar som är måttstocken.
 3. Då vi ser SEO som projekt mäter vi också framgång genom antalet ärenden som åtgärdas eller genomförs.

Med det vill jag säga att det beror lite på SEO-problemet du jobbar med och de faktiska förutsättningarna som har betydelse för vad du mäter och hur du mäter. I slutänden är det ändå primärt konverteringar som ska mätas.

Fråga 7
Vilka faktorer är viktiga och hur ska man prioritera när man gör keyword planering/research?

- Vi tycker att det är tre faktorer som man bör tänka lite extra på när det gäller sökordsanalyser:

 1. Analysen bör struktureras efter syfte, d.v.s. att alla sökord som har samma syfte ska ligga i en grupp med tydlig destination.
 2. När man gör djupare sökordsanalyser för exempelcis en artikel bör man även tänka på relaterade ord. Vill man t.ex. vara relevant för ordet “New York” kan ordet “Brooklyn” också vara viktigt för att man ska betraktas som relevant.
 3. Vad rankar i toppen nu och vilka ord (och teman)  finns i det innehållet. Få kollar där.

Fråga 8
Hur ska man resonera gällande utlänkar till källor som behandlar temat för sitt eget innehåll? Stärker ranking eller konkurrerar?

- Utlänkar är bra om det är relevant för läsaren och vad de behöver.

Fråga: 9
Hur ska man tänka gällande internlänkar, restriktiv, relevant eller mycket generös?

- Interna länkar kan vara magiskt, om det är rätt gjort. Vi använder det mycket. Vi lägger till interna länkar det är relevant utifrån användaren (och affärsmålen)

Fråga 10
Hur ser du på voice search – kommer det verkligen att bli något annat än marginalfaktor?

- I vissa branscher kommer det att vara viktigt. Enligt Google har ca 40 % av alla sökningar en geografisk faktor; t.ex. “restaurang Kungsholmen”. För de företag som är relevanta för sådana sökningar kommer röstsök att vara viktigt. Men det är en bit kvar, så man behöver inte stressa utan kan i lugn och ro få ordning på sin vanliga närvaro i Google först.

Fråga 11
Behöver man jobba och planera för Googles båda index separat (desktop/mobil), eller räcker det med en bra responsiv sajt?

- En responsiv sajt räcker.

"SEO är ett verktyg för att lösa ett affärsproblem och det är med affären man börjar"

Fråga 12
Vad är det första du tittar efter på en sajt som du ska bedöma/värdera?

- Jag kollar aldrig på en sajt först. Anledningen till det är att SEO bara är en förlängning av affären, och det är den jag behöver förstå först. Utifrån det försöker jag därefter förstå vilka kärnanvändarna är och hur de använder Google. Efter det tittar jag på sajten. SEO är ett verktyg för att lösa ett affärsproblem och det är i affären man börjar.

Fråga 13
Vad är top 5 viktigaste faktorerna för en off-site strategi?

- Grunden i en offsite-strategi är frågan “Vilka länkar kan man få?” Den styr valet av offsite-strategi. De flesta sajter är inte så länkvänliga, svaret är därmed ofta “köp länkar”. Det är därför du ser att många SEO-byråer har sajtnätverk som de använder för att påverka Google.

Fråga 14
En SEO-strategi kan innehålla analyser av nyckelord och konkurrenter, arbetssätt/taktik, kort- och långsiktiga mål samt målgruppsbeskrivning (personas). Saknar du något och vad anser du är viktigast i strategiarbetet?

En SEO-strategi skall besvara dessa frågor:

Frågorna handlar om parametrarna content, teknik, användarupplevelse och länkar. Innehållet måste vara förankrat utifrån de faktiska förutsättningar hos företaget, inte vad man optimalt bör göra.

---

Många av frågorna som hanterats i denna Q&A skapar både följdfrågor och förtjänar ett resonemang. Har du funderingar gällande svaren eller andra frågor som du önskar ha besvarade, maila oss! Vi samlar in funderingar till nästa intervju. Det går också bra att kontakta Jonas eller Christian, kontaktuppgifter nedan.

Jonas Berg | Digital strateg på tech720 | jonas.berg@tech720.se | +46706290877

Christian Rudolf | SEO specialist och grundare TopDog | rudolf@topdog.nu | +46 708140833