fbpx
2022-04-04 Andreas Wiberg

Jonas Berg - Seniorkonsult Digital Strateg

Digital Strateg | Affärsutvecklare | Produktägare | Projektledare

 

Jonas Berg | tech720

Jonas är digital strateg som leder team och organisationer i utveckling av digitala upplevelser, tjänster, kommunikation och affärer. Ofta med ansvar genom hela processen från analys och insiktsarbete till koncept, planering och genomförande.

Han jobbar insiktsdrivet och analytiskt med att utveckla och optimera digitala tjänster, kommunikation och affärer med en tydlig innovativ och kreativ höjd. Han är van att leda digital utveckling och förändring samt optimera digitala affärer och kundupplevelser (CX). Jonas jobbar normalt med ledning och stakeholders på olika nivåer och leder tvärfunktionella team i komplexa agila utvecklingsprojekt.

Jonas kompetenser och leveransområden:

  • Planera, organisera och leda digitala utvecklingsprojekt
  • Digital affärsutveckling och strategi
  • Leda arbete med content marketing
  • Analys & optimering (webb, affär, konvertering, CX SEO/SEM)
  • Digital koncept- och produktutveckling
  • Leda tvärfunktionella team i agila projekt
  • Leda digital förändring/transformation

 

Senaste konsultuppdrag

Förändringsledning, PO, CRO-manager – Storbank

Skapa förutsättningar & leda arbetet inom digital kommunikation och försäljning mot ett kundcentrerat, effektskapande, data- och insiktsdrivet arbetssätt. Forma tvärfunktionella agila team, definiera arbetssätt & processer. Öven leda agila team, analys- & optimeringsarbete samt stötta affärsledning i nytt arbetssätt. Utforma och optimera säljdrivande kampanjer.

Förstudie MA & nytt arbetssätt – Byggkoncern

Förstudie inför förflyttning mot ett kundcentrerat datadrivet arbetssätt inom digital försäljning och kommunikation. Analys av nuläge och utforma roadmap mot definierad målbild inkl implementation av marketing automation plattform.

Channel lead/PO/Webbstrateg – Pensionsbolag

Ansvarig publik webb – utveckla och optimera arbetssätt, innehållsproduktion, webbutveckling, UX, CX, konvertering, SEO och SEM.

Projektledare/PO & Digital strateg – Utbildningsföretag

Uppdragsledare för utvecklingsprojekt ny kommersiell webb inkl ehandel. Leverans från konceptarbete och kravarbete till utveckling och lansering.

 

Varför tech720?

Vi är ett team av strategiska erfarna konsulter som tillsammans skapar unika kundvärden, vi kompletterar och inspirerar varandra och våra kunder på ett mycket intressant sätt. En annan styrka är att vi alla som individer förstår organisationers helhet och ser på digitala projekt från ett bredare perspektiv med fokus på affär, kommunikation och teknik. Vi har också väldigt roligt 🙂

 

  • Nyfiken på hur Jonas och 720 kan stötta era planer eller utmaningar? Hör av dig!

 

Jonas Berg | +46 706 290877 | jonas.berg@media720.se | LinkedinProfil